logo

Helgesens gate 83

Oslo Helgesens gate arkitektur

Helgesens gate 83 står oppført på Gul Liste hos Byantikvaren.

Helgesens gate 79, 81 og 83 har arkitektonisk verdi både som eksempel på arkitekt Knut Knutsens arbeider, og som etterkrigsmodernisme med et særegent uttrykk. Videre danner bygningene en del av lamellbebyggelsen langs Finnmarkgata, og har dermed en miljøskapende/-kompletterende verdi, og byplan/-strukturerende verdi som ledd i den viktige avslutningen av Kirkeveiringen ved Tøyenparken etter Harald Hals´byplan fra 1929. Anlegget har også samfunnshistorisk/sosialhistorisk verdi som følge av dette og, og som en del av den store boligreisningen i Oslo.

Bygningene er godt bevarte, med unntak av vindus/-dørutsiftninger i moderne tid (*) og utgjør derfor gode representanter for etterkrigsmodernismen, en arkitektur som svært mange steder i byen er sterkt transformert, og har mistet sitt opprinnelige uttrykk.

http://www.hg79.no/?did=9186798

http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Oslo/Oslo/Toeyen-Helgesens-gt-Sofienberggt-Monrads-gt-Sars-gt

 

  • Share

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *